info@uniqcare.nl +31 (0)344 63 90 50

“Vriend van de AED”

De lagere en middelbare school, een omgeving waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Om deze reden heeft Stichting voorschools en primair onderwijs De Linge uit Huissen samen met Uniqcare nagedacht over de hartveiligheid in en rond haar elf locaties.

De stichting heeft de afgelopen maanden na verschillende gesprekken Uniqcare gekozen voor een collectieve aanschaf van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Uniqcare en haar partner QRS uit Oss hebben de leerkrachten laten kennismaken met de AED’s en hen getraind op het juiste gebruik ervan. Daarnaast hebben ze spelenderwijs aandacht besteed aan de nieuwsgierigheid van de leerlingen uit de groepen zes tot en met acht. Enthousiast hebben de kinderen gekeken naar de functie en de werking van de AED en goed geluisterd naar de interactieve uitleg van de speciale AED-trainer tijdens een in scene gezette reanimatie. Uniqcare heeft gezien de positieve reacties en het bijbehorende educatieve element speciaal voor het basis- en middelbaar onderwijs een leerzaam pakket samengesteld met als thema ‘VRIEND VAN DE AED’. Doordat zij samenwerkt met haar partner QRS healthcare uit Oss is het mogelijk geworden om telkens levensechte situaties te simuleren die de aandacht trekken van de jonge deelnemers.

Workshop

VRIEND VAN DE AED wordt in de vorm van een workshop onderdeel van de installatie van een nieuwe of een in service genomen AED. Het maakt leerkrachten en leerlingen op een leuke, vernieuwende manier stap voor stap wijzer. Na afloop van de deelname aan de workshop kan door de school extra materiaal worden aangeschaft. Zo kan op een later moment nog eens aandacht aan het thema worden besteed. De workshop neemt zo’n veertig minuten in beslag. Aan elke deelnemer wordt ter herinnering een ‘diploma’ uitgereikt en de school zelf krijgt het predicaat ‘Vriend van de AED’. Stichting De Linge hoopt dat de AED hiermee werkelijk onderdeel wordt van de EHBO-voorziening en dat het voor kinderen op den duur vanzelfsprekend wordt het apparaat te hanteren in een situatie waarin elke minuut telt.

“Vriend van de AED”

Zoals bij veel vrienden geldt; Ze voelen zich met elkaar verbonden. Zo voelt Uniqcare zich verbonden met een hygiënische en (hart) veilige omgeving waar mensen leren, werken, wonen en recreëren.

Omdat scholen zich met name richten op het opleiden van kinderen en jong volwassenen, is ook de Vriend van de AED een initiatief waarmee we datzelfde beogen. Het leren omgaan met een AED in calamiteiten situaties. In de vorm van een klassikale workshop zorgen we ervoor dat kinderen spelenderwijs de AED leren kennen en deze binnen en buiten de schoolmuren in een panieksituatie durven te gebruiken. Het gaat dan met name om kinderen van groep 7 en 8. Met deze workshop investeert u in de nieuwe generatie jongeren die op het vlak van “hartveiligheid” van grote waarde kunnen zijn. Uw school krijgt na deelname het predicaat ”Vriend van de AED”.
Afhankelijk van de gewenste service komt dit in de vorm van:

 • Mindray AED,
 • Safe & Sure pakket
 • Een trainer AED
 • Een lespakket met instructie
 • een deelname sticker
 • certificaat van deelname voor de scholieren

Dit totaalpakket bieden wij u op maat aan in zowel een koop als huur mogelijkheid.

“Onze klanten vertellen“

 • Gratis Sani safety scan

  Ter bevordering van het terugdringen van de verschillende hygiënerisico’s, binnen en buiten de sanitaire ruimte, heeft Uniqcare de sani-safety scan geïntroduceerd. Een bewustwordingsmodule die de klant helpt haar sanitaire omgeving en werkplekomgeving te “scannen”. Hieruit volgt een aanbeveling vanuit risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) de omgeving veiliger te maken door uw gecertificeerde hygiëneadviseur.

   Bedrijfsnaam (verplicht)

   Uw naam (verplicht)

   Uw adres (verplicht)

   Uw postcode (verplicht)

   Uw woonplaats (verplicht)

   Uw e-mail (verplicht)

   Uw telefoonnummer

   Onderwerp

   Uw bericht

  • Vraag meer informatie aan.

   Maatregelen voor een betere hygiëne leveren u in de meeste gevallen directe winst op. Graag kijken we naar uw specifieke situatie en rekenen het u zonder kosten voor.

    Bedrijfsnaam (verplicht)

    Uw naam (verplicht)

    Uw adres (verplicht)

    Uw postcode (verplicht)

    Uw woonplaats (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Onderwerp

    Uw bericht

   Bekijk onze andere hygiëne concepten