info@uniqcare.nl +31 (0)344 63 90 50

Certificeringen

NEN-EN-ISO 9001:2008

Op basis van het certificatie-onderzoek is verklaard* dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Uniqcare voldoet aan de voorwaarden gesteld in de NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied ‘het plaatsen en onderhouden van sanitaire voorzieningen’.

Download hier het NEN-EN-ISO 9001:2008 van Uniqcare

NEN-EN-ISO 14001:2015

Op basis van het certificatie-onderzoek is verklaard* dat het milieumanagementsysteem van Uniqcare voldoet aan de voorwaarden gesteld in NEN-EN-ISO 14001:2015 en het SCCM certificatiesysteem milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 voor het toepassingsgebied ‘het plaatsen en onderhouden van sanitaire, EHBO- en AED-voorzieningen’.

Download hier het NEN-EN-ISO 14001:2015 van Uniqcare

VCA

Op basis van het certificatie-onderzoek is verklaard dat het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeheerssysteem van Uniqcare voldoet aan de voorwaarden gesteld in de certificatieregeling VGM Checklist Aannemers (VCA), versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied ‘het plaatsen en onderhouden van sanitaire voorzieningen’.

Download hier het VCA van Uniqcare

NIWO

Ingevolge beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu is Uniqcare op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen vermeld.

Download hier het NIWO Keurmerk